SpaceX cấm nhân viên dùng Zoom, lo ngại về bảo mật riêng tư

Phản hồi