Search Results for: sars - cov - 2

Công nghệ giám sát chống Covid-19 gây lo ngại

Các biện pháp kiểm dịch dựa trên công nghệ thu thập dữ liệu được đánh không phù hợp ở các nước phương Tây vì vi phạm quyền riêng tư. Thu thập và phân tích dữ liệu từ các thiết bị di động như smartphone được cho là rất quan trọng trong việc kiểm soát sự lây lan của Covid-19, …